Biznesa inteliģences risinājumu izstrāde

Lai BI risinājums sniegtu vērtību organizācijai, mēs cenšamies izprast klientu mērķus un piedāvājam efektīvākās pieejas to sasniegšanai.

Prototips

Bieži vien sākam ar prototipu (proof of concept), lai nodemonstrētu kāda konkrēta uzdevuma atrisināšanu, izmantojot datu analītikas pieeju.

Biznesa mērķi

Pats ieviešanas process parasti sākas ar kopējo biznesa vajadzību apzināšanu, datu avotu analīzi.
Izmantojot iteratīvu izstrādes pieeju, jau iespējami ātri parādām darbojošos BI risinājumu, lai iegūtu atgriezenisko saiti un veiktu nepieciešamās izmaiņas. Rezultātā katrs nodevums sniedz praktisku un lietojamu rezultātu un palīdz ātrāk definēt nākamās datu analīzes sfēras.

Izstrāde

Pati izstrāde var tikt veikta kā fiksēta budžeta projektos, kuriem novērtējam darbietilpību un izmaksas, tā arī ar nelieliem konsultāciju uzdevumiem, kas balstās uz konsultantu stundas likmi.

Zināšanu nodošana

Projektu īstenošanas laikā, strādājot plecu pie pleca ar klientiem, mēs varam nodrošināt, ka projekta dalībnieki mācīsies no mūsu konsultantiem.

BI kompetences centrs

Projekta nodošanas procesa laikā mēs varam palīdzēt izveidot virtuālo BI kompetences centru.
Parasti tajā ietilpst galvenie eksperti, kas pārrauga BI pārvaldības struktūras attīstību un visu BI risinājuma komponentu nodrošināšanu iekšēji vai izmantojot ārējos resursus.

Citi pakalpojumi

Datu noliktavas arhitektūras projektēšana

Balstoties uz iepriekšējo pieredzi datu noliktavu izstrādē, esam izstrādājuši datu noliktavu arhitektūru un izstrādes ietvaru. Tas palīdz noteikt sākotnējos principus DWH modeļa ieviešanai organizācijā.