DWH arhitektūras ietvars

Savos datu noliktavas projektos mēs izmantojam iekšēji izstrādātu datu noliktavas “sagatavi”. Tas palīdz izvairīties no daudzām sākotnējām kļūdām un palīdz paplašināt izstrādes grupu, nodrošinot, ka visi strādā atbilstoši vienādiem standartiem. DWH ietvars nodrošina: automatizētus procesu žurnālu ierakstus; automatizētas datu kvalitātes (DQ) DQ pārkāpumi var būt kritiski (aptur ETL) un nekritiski; pielāgojami e-pasta paziņojumi kļūdas vai…